Disclaimer

DISCLAIMER

Uitsluiting aansprakelijkheid Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Beter en Balans deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Beter en Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, mobiele site of App komen toe aan Beter en Balans of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden Beter en Balans is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.